Driftsstyret

Styre

De ulike gruppene innstiller hvemsom skal sitte i driftstyret, men det er Rådhuset som oppnevner representantene.

Rektor er driftstyrets sekretær og forbereder saker som skal behandles. Blant annet skal skolens budsjett og virsomhetsplan vedtas her. Den daglige drift skal delegeres til rektor.

Driftsstyrets medlemmer

Medlemmer

Ben Borgen (R) (FM)
E-post: ben.borgen1@gmail.com

Claudio Varas (R) (VM)
E-post:

Kari Wisløff (SV) (FM)
E-post: karibrunwisloff@gmail.com

Harald Jørgensen (SV) (VM)
E-post: mailto:harald.jorgensen@getmail.no

Fatima Massoudy (A) (FM)
E-post: fatimas@hotmail.com

Kristine Johanne Hjelle (A) (VM)
E-post: sundkristine@gmail.com

Mustafa Al (Ansatt))

E-post: mustafa.al@osloskolen.no

 

Foresatt
Solveig Nilsen (FM)
E-post: sol_nilsen@yahoo.no

Beate Engelsen (FM)

Andrine Fremstad (VM)
E-post: andrinefremstad@gmail.com

Ivy Tang (VM)
E-post: itk.tang@gmail.com

Linn Lehre (Ansatt)
E-post: linnj0802@osloskolen.no

Cicilie Mortensen
E-post: cemoa005@osloskolen.no