Tilkallingsvikarer

Tiurleiken skole har for tiden behov for tilkallingsvikarer, gjerne studenter. Ta kontakt med

  • Assisterende rektor Avona Marthinussen på telefon 400 49 287

       e-post: Avona.Marthinussen@ude.oslo.kommune.no

  • Sekretær Wenche Stenersby på telefon 901 62 199

      e-post: Wenche.Stenersby@ude.oslo.kommune.no