Tilkallingsvikarer

 Tiurleiken skole har for tiden behov for tilkallingsvikarer, gjerne studenter. Ta kontakt med

  • Assisterende rektor Karoline Sem Nilsen på telefon 98870047   

      KarolineSem.Nilsen@ude.oslo.kommune.no                                    

  • Konsulent Hilde Østreng på telefon 95971956       

        Hilde.Ostreng@ude.oslo.kommune.no