Elevrådet

Elevråd TIU
  • Elevrådet arrangerer konkurranser og kampanjer for å holde orden og skape arbeidsro i klassene.  Elevrådet gjør også en viktig jobb med å dokumentere Olweusarbeidet på skolen.
  • Elevrådet møtes ca annenhver uke med minst en representant fra hver klasse. 
  • Elevrådet er selv med på å bestemme hvilke saker de skal jobbe med. 
  • I år har elevrådet et spesielt viktig ansvar med å passe på at skolen blir tatt godt vare på.