Aktivitetsplan uke for uke

Tema: Bygguke

 Satsingsområde: Teknologi og design
Beskrivelse: Byggelek med ulike materiale

Mål: Planlegge, bygge og teste enkle modeller og byggkonstruksjoner og
dokumentere prosessen fra ide til ferdig produkt med tekst og illustrasjoner.