Aktivitetsplan uke for uke

Satsingsområde: Lære varierte rim, regler, sanger, danser og sangleker

Beskrivelse: Fremføre for hverandre

Mål: Delta i framføring med sang, samspill og dans