Leirskole

Fagehøy leirskole

Leirskole er nå blitt et obligatorisk tilbud i grunnskolen. Den leirskolen Tiurleiken skole nå bruker er Fagerhøi Leirskole i Gudbrandsdalen.

Du finner mer om Fagerhøi leirskole under disse sidene: www.fagerhoi.no/Leirskole

Alle elevene på årets 7.trinn skal selvsagt også på leirskole på Fagerhøi. Elevene drar mandag i uke 41 og er tilbake fredag samme uke. Mer informasjon om leirskoleoppholdet vil komme i god tid før elevene skal dra.

Hvis du er foreldre eller foresatt til elever på 7.trinn, ber vi deg ta kontakt med lærerne eller skolens ledelse hvis du har spørsmål angående leirskolen.

Vi ønsker at alle elevene skal få mulighet til å reise på leirskole da dette er en unik mulighet til å lære på en annen måte enn å sitte i klasserommet. Elevene får mye kontakt med naturen og får oppleve ting de ellers ikke ville fått.

Vi minner igjen om at leirskole er obligatorisk.