Kontakt AKS

Kontaktpersoner

AKS leder: Fuqraz Hussain 

E-post: fuqraz.hussain@ude.oslo.kommune.no

Baseleder: Laila Ødegården

E-post: laila1604@osloskolen.no 

Telefon direkte til AKS : 480 42 835/480 43 048 (man-fre 13:40-17:00)

Tlf baseleder: Laila Ødegården / 468 92 265 (tilgjengelig fra 13:00-15:00)

 

 

Undervisningsinspektør, Fuqraz Hussain er leder av aktivitetsskolen.

Rektor, Jarle Sandven, er administrativ leder for Aktivitetsskolen.

Baseleder og skoleledelsen samarbeider om driften.