Kontakt AKS

Kontaktpersoner

Baseledere: Laila Ødegården og Gry Elizabeth Sandberg Guimari.

E-post: laila1604@osloskolen.no  og grgua001@osloskolen.no

Telefon direkte til AKS : 480 42 835/480 43 048

Tlf baseleder: Laila Ødegården 468 92 265

 

Undervisningsinspektør, Fuqraz Hussain og Ass. rektor, Karoline Sem Nilsen er ledere av aktivitetsskolen.

Rektor, Jarle Sandven, er administrativ leder for Aktivitetsskolen.

Baseledere og skoleledelsen samarbeider om driften.