Kontakt AKS

Kontaktpersoner

Baseledere Lars Erik Aagotsrud og Gry Elizabeth Sandberg Guimari.

E-post: larsa2909@osloskolen.no  og grgua001@osloskolen.no

Telefon direkte til AKS : 480 42 835/480 43 048

 

Undervisningsinspektør, Fuqraz Hussain og Ass. rektor, Karoline Sem Nilsen er ledere av aktivitetsskolen.

Rektor, Jarle Sandven, er administrativ leder for Aktivitetsskolen.

Baseledere og skoleledelsen samarbeider om driften.