Vår profil

Hand

Den visjonen ble utarbeidet i personalet våren 2014. Personalet tør å ta vanskelige diskusjoner, og er opptatt og lydhøre overfor hverandres meninger. Vår visjon: "Sammen er vi forskjellen", er stadig særledes levende i 2017. Skolen er stolt over å ha et personale som er ambisiøse og som jobber målrettet og systematisk for å realisere visjonen.

Vårt mål er at elever, foresatte og ansatte skal møte et inkluderende og trygt skolemiljø med høy faglig standard. Elevenes læring og utvikling står i sentrum.

Prøver og kartlegginger viser at det er på områdene lesing og regning vi har størst utfordringer. Over tid ser vi imidlertid fremskritt på alle trinn, noe som forteller oss at vi er på riktig vei.

Pedagogisk utvikling

Tiurleiken er en kunnskapsbasert og utviklingsorientert skole. Skolen jobber kontinuerlig med å oppdatere og utvikle god praksis. For å sikre systematikk i den pedagogiske praksisen ved skolen har vi utviklet standarder for god klasseledelse, elevstandard, konsekvenstrapp for oppfølging av brudd på elevstandardene og assistentstandard. Skoleåret 2015 startet vi opp med mentoringgrupper i personalet. Alle lærere deltar i en mentorgruppe en time i uka, Det er ca 4-5 lærere på hver gruppe, og gruppene bestemmer selv hva de skal jobbe med og ha fokus på .

Drawing of a city