Ledelse og ansatte

Personalet 2021

Ledelse

Rektor


Catrin Hansen
E-post: Catrin.Hansen@osloskolen.no
Mobil: 988 43 027

Fungerende assisterende rektor


Fugraz Hussain
E-post: Fuqraz.Hussain@ude.oslo.kommune.no

Fungerende undervisningsinspektør og AKS-leder

Dorien Lid
E-post: Dorien.Lid@ude.oslo.kommune.no
Mobil 458 79 567

Administrasjon

Konsulent

Rosita Hau
E-post: Rosita.Hau@Osloskolen.no
Mobil 480 364 43

Konsulent

Wenche Stenersby
E-post: Wenche.Stenersby@osloskolen.no
Mobil 901 62 199

Konsulent

Khansa Ali
E-post: Khansa.Ali@osloskolen.no

Sosiallærere

Mahsa Sheikhi
E-post: mahsa.sheikhi@osloskolen.no 

Aktivitetsskolen

Baseleder AKS

Laila Ødegården
E-post:  laila1604@osloskolen.no

Helsesøster

Ansvarlig for 4. -7. trinn: 
Gry-Hege Kvello
E-post: gry-hege.kvello@bgr.oslo.kommune.no
Tlf. 917 67 384

Øvrig personale

IKT-ansvarlig 


Hung Phu Nguyen
E-post: phu.nguyen@osloskolen.no
Mobil 974 39 143

Biblioteket

Nejaf Roghieh Khezri
E-post: nejad3005@osloskolen.no

Vaktmester

Jonel Gina
E-post: Jonel.Gina@osloskolen.no
Mobil 473 26 334

Renholdere

Hajrije Memedi
E-post: hajrij0705@osloskolen.no
Mobil 463 88 683

Kausar Iqbal
E-post: kausar2501@osloskolen.no
Mobil 980 48 762

Farah Abdi Jama
E-post: abdi1506@osloskolen.no
Mobil 993 57 500