Skolehelsetjenesten

Helse

Helsesøster  Gry Hege Kvello har kontortid på skolen mand-fre kl 09-15. Skolens kontor vil ha opplysninger om hvor og når helsesøster er å treffe dersom hun ikke er tilstede i den oppgitte kontortiden

Skolehelsetjenesten er en fortsettelse av småbarnskontrollen på helsestasjonen og består av helsesøster, psykolog og familieterapeut.

Grorud helsestasjon har også et Barne- og ungdomsteam som kan gi støtte og veiledning ved sammensatte problemer rundt barnet og familien. Helsesøster eller sosiallærer kan formidle kontakt.

Helsetjenesten ved skolen er av forebyggende art, og skal ikke behandle sykdom. Hvis sykdom eller forhold som krever behandling oppstår, vil barnet bli henvist til andre behandlings- eller hjelpeinstanser.

Skolehelsetjenesten utfører pålagte oppgaver fra helsemyndighetene, herunder vaksinering, måling av vekt og høyde, syn- og hørseltest. Ved vaksinering innhentes alltid samtykke fra foresatte i forkant.

Vaksinasjon foregår på 2., 6., 7. og 10. trinn. Informasjon/tilbud om vaksiner gis skriftlig før vaksinasjon utføres. Les mer om vaksinene som blir tilbudt. 

Mer om skolehelsetjenesten i Oslo kommune.  

Helsesøster på skolen samarbeider tett med lærerne og veileder/underviser i aktuelle tema. Helsetjenesten er en del av det tverrfaglige samarbeidet på skolen og har blant annet møter med lærere og PPT på skolen v/ behov.

Skolehelsetjenesten ønsker kontakt med de foresatte, og tar gjerne i mot henvendelser.

Skolehelsetjenesten legger stor vekt på å være et "lavterskeltilbud" slik at elevene kan komme innom uten å ha avtale og snakke med oss om det som opptar dem.

Hva kan du snakke med helsesøster om?

  • Pubbertet
  • Kjærlighet, kjærlighetssorg, forelskelse, seksuell legning
  • Kosthold og aktivitet, herunder spiseproblematikk
  • Bekymringer du har, for eksempel rundt venner/ensomhet, problemer hjemme eller på skolen,  mye tristhet, sinne eller utrygghet, eller at du har opplevd noe du trenger å prate om.  

Kontakt helsesøster

Helsesøster: Gry-Hege Kvello

Kontortid: mandag - fredag 09:00 - 15:00

Telefon: 91767384

E-post: gry-hege.kvello@bgr.oslo.kommune.no

Tannhelsetjenesten

Tannhelsetjenesten Oslo KF gir barn og ungdom tilbud om forebygging og behandling av tann- og munnsykdommer og tannskader. Tannhelsetjenesten ber om at foresatte påser at barna møter til den oppsatte timen. Hvis det ikke passer, må ombestilling av time skje i god tid. Tannhelsetjenesten tilbyr akutt hjelp, dette er gratis for barn og unge.

Ta kontakt med tannklinikken på Romsås senter telefon 950 90 477 ved behov.