Om AKS Tiurleiken

Sunn mat

Tiurleiken AKS har kun en base med elever fra 4. trinn. Vårt tilbud består av frokostservering i morgenåpningen fra kl.7.45-8.20. deretter følger vi elevene ut i skolegården, før skoledagen starter kl.8.30. Når elevene er ferdig på skolen, serverer vi et mellommåltid på AKS.

Måltidene våre skal være sunne og næringsrike, og elevene skal alltid få tilbud om frukt eller grønt.

Vi serverer müsli, brød og knekkebrød med sunne påleggsvarianter og grønnsaker. To ganger i uka serveres varm mat. Her forsøker vi å variere kosten, slik at barna skal få nye smaksopplevelser, og samtidig ivareta retningslinjer fra kostholdsanbefalingene fra helsedirektoratet.

 

Læringsstøttende aktiviteter

Når måltidet er overstått tilbyr vi varierte, læringsstøttende aktiviteter.

Vi forsøker så godt vi kan å legge til rette for lekpregete aktiviteter som passer for både gutter og jenter, og på tvers av alder. Vi samarbeider med skolen om valg av tema, og gir elevene praktiske erfaringer som utvikler deres mulighet til å få bedre utbytte av undervisningen som gis i klasserommene. Vi legger vekt på å initiere morsomme aktiviteter som fremmer sosial kompetanse og språklige ferdigheter.

 

Personale med god kompetanse

Personalet på AKS består av dyktige og ansvarsbevisste medarbeidere, med høy kompetanse og solid erfaring, som bidrar til at barna på AKS er trygge og trives. Vi jobber hele tiden systematisk og bevisst for å utvikle et best mulig tilbud til barn og foresatte. Vi har blant annet utviklet egne standarder for god praksis på AKS, som vi bevisstgjør oss selv og gir hverandre tilbakemeldinger på. Innspill fra barn og foresatte ønskes også alltid velkommen!

 

Lek

Gjennom dagen er det også alltid utelek, uansett vær. Helsedirektoratet anbefaler minst 3o minutter fysisk aktivitet daglig, og dette forsøker vi å bidra til, gjennom lek og fellesskap ute.

I tilbudet vårt er det også daglig satt av en time til frilek ute eller inne, for å ivareta barns egne behov for lek og samhold. Voksne er aktive veiledere i leken etter behov, og sørger for at det skapes gode relasjoner og vennskap mellom barn og til voksne.

 

Lekser/Ferier

En time i uka tilbyr vi lekselesing. Dette er et frivillig tilbud der elevene får ro, tid og rom til å gjøre leksene sine. Det er alltid en voksen tilstede for veiledning.

I skolens ferier og fridager har AKS heldagsåpent. Da forsøker vi å dra ut av huset, bruke natur og nærmiljø og også benytte ulike kulturtilbud i byen. Vi samarbeider også med andre AKS tilbud i bydelen.

Det er alltid påmelding til ferier, og vi legger ut planer og påmelding i god tid.

Utover dette har vi kontakt med foresatte på skolemelding, e-post, SMS, via nyhetsbrev og en lukket Facebook gruppe.

Dersom du har spørsmål, innspill eller kommentarer, så bare ta kontakt med oss.

Vi ønsker alle velkommen innom for å se hva vi gjør på Aktivitetsskolen på Tiurleiken!