IKT

Ikt

 Skolens målsetting:

  • Alle elever bruker digitale verktøy i læringsarbeidet sitt.
  • Alle elever får systematisk opplæring i digitale ferdigheter og kompetanse.IKT implementeres inn i strategisk plan.
  • Skolen har en egen fagtrapp for IKT.Bruk av IKT implementeres i alle fagtrappene i basisfagene.
  • Alle lærerne bruker IKT målrettet og daglig i undervisningen.
  • Alle lærere legger ut arbeidsplaner, ukeplaner, lekseplaner og informasjon til elever og foresatte i Fronter.
  • Alle lærerne har kjennskap til hvilke pedagogiske hjelpemidler som finnes på skolens maskiner.
  • Skolen har en kompetanseutviklingsplan.Skolen har 5 stk. dataskap (24 maskiner av hver dataskapet) til 2.-3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn og 7.trinn
  • 1. trinn har 5.stk. av stasjonær som brukes til stasjonsundervisning.
  • Velkomst klasse har 24 stk. stasjonær maskiner