IKT

i

 Skolens målsetting:

  • Alle elever bruker læringsbrett i opplæringen sin. 
  • Alle elever får systematisk opplæring i digitale ferdigheter og kompetanse. IKT implementeres inn i strategisk plan.
  • Alle lærerne bruker iPad målrettet og daglig i undervisningen.
  • Alle lærere legger ut arbeidsplaner, ukeplaner, lekseplaner og informasjon til elever og foresatte i Show-bie.
  • Alle lærerne har fått opplæring i ulike apper til bruk i undervisningen.