NISK

Nisk

NISK er et tilbud til elever som trenger intensiv opplæring i hverdagslige ord. Kurset varer i åtte uker med åtte økter hver uke.

Du kan lese mer om NISK på Oslo kommunes nettside.

Tiurleiken skole gir tilbud om Norsk intensivt språkkurs (NISK) som del av språkopplæringen. NISK er et systematisk og strukturert undervisningsopplegg som omhandler ord- og begrepsforståelse på ulike nivå. Målet med NISK er;

Å utvikle elevens språk slik at de kan tilegne seg både faglige og hverdagslige ord på norsk.

Mer tilpasset opplæring på elevens nivå.

Denne ekstra innsatsen håper vi skal danne et grunnlag for senere å kunne tilegne seg kunnskap gjennom å lytte, lese og skrive norsk.

Ordene i NISK er valgt ut fra de første hverdagskategoriene barn blir kjent med når de lærer seg et språk. Kurset gir opplæring i enkle språkferdigheter. Målet er at eleven på sikt skal komme seg opp fra et konkret nivå til et abstrakt nivå, fra hverdagsord til skoleakademiske ord.