Samarbeid mellom skole og hjem

Sam

Vi arrangerer felles foreldremøte en gang i semesteret hvor foresatte har mulighet til å møte alle lærerne og hverandre. På møtene blir aktuelle tema tatt opp, enten av skolen og FAU eller eksterne foredragsholdere. Foresatte blir oppfordret til å stille til FAU og kan også stille som representanter til Driftsstyret, gjennom FAU.

Skolen har utarbeidt et årshjul for samarbeidet mellom skole og hjem.

Her er lenke til Samarbeid mellom skole og hjem på Oslo kommunes nettside