Rett til barnepass/tilsyn når skolen er stengt

Rett til barnepass/tilsyn når skolen er stengt.
Kjære foreldre ved Tiurleiken skole. Rett til barnepass/tilsyn gjelder bare hvis begge foreldrene har yrker som vurderes å ha en kritisk samfunnsfunksjon. Er man alene med omsorgen for barnet, holder det selvfølgelig at den ene forelderen inngår i denne gruppen.

Det er viktig at man følger Helsedirektoratets føringer for hvilke grupper som går inn under kritiske samfunnsfunksjoner. Dere finner info om hvilke grupper dette gjelder på Helsedirektoratets sider: https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-stenger-alle-barnehager-og-skoler.

Et slikt behov meldes til skolens ledelse på telefon 95249276 snarest mulig. Skolen vil da ta kontakt med de det gjelder slik at vi kan ta en beslutning vedrørende ditt barn.
Vi vil da sørge for nødvendig antall ansatte på jobb for å gi et tilbud til de dette gjelder.

Hilsen Fuqraz Hussain,

inspektør Tiurleiken skole