Språkplan

Skoleåret 2016/2017 innførte Tiurleiken ny plan for grunnleggende språkferdigheter, i samarbeid med Bjøråsen og Svarttjern skole. I tillegg til å inneholde mål for elevenes kompetanse, setter planen også en standard for god undervisning innenfor områdene ord og begreper, lesing, skriving og muntlighet.

Arbeidet med planen har vært drevet av skolens språkgruppe, i samarbeid ledelse og resten av personalet. Bevisstheten rundt hvert enkelt fag sitt ansvar i språkopplæringen, har fått et kraftig løft dette året. Vi er stolte av å presentere en plan som synes tydelig i skolemiljøet - både visuelt på veggen, og ikke minst i undervisningen.

 

Plan for ord og begreper, 2. trinn

 

2. trinn beskriver egg som klekker