Svømming

Romsås bad

Timeplan:
4a: tirsdag 12.30-14.00

4b: torsdag 12.30-14.00

4c: mandag 12.30-14.00

 

I tillegg oppfordrer vi alle foreldre ved skolen å ta med barnet til svømmehallen for å trene på svømmeferdigheter. Hvis vi har ledig kapasitet vil vi forsøke å tilby elever som ikke kan svømme fra 5. - 7. trinn etter jul.

 

 Baderegler/sikkerhetsregler:

  • Skolen stiller alltid med to lærere i bassenget.
  • Ved behov vil en assistent være med i tillegg.
  • Badets betjening er tilstede i anlegget for å forebygge uhell og ulykker, og vil gi kvalifisert førstehjelp dersom uhell inntreffer.
  • Dusj og kroppsvask skal foretas før bruk av bassenget
  • Elever som ønsker å bade i langt tøy, som dekker hele kroppen, må vaske seg og iføre seg rent badetøy før de bruker bassenget
  • Kun tøy ment for badebruk kan brukes i bassenget