Svømming

Romsås bad

Timeplan:
4B
: mandag  kl. 12.30 -14:10

6. og 7. trinn: tirsdag 08:30 - 10:00 (ekstra svømme undervisning)
5a: onsdag kl. 11.45 -13.10

 

 Baderegler/sikkerhetsregler:

  • Skolen stiller alltid med to lærere i bassenget.
  • Ved behov vil en assistent være med i tillegg.
  • Badets betjening er tilstede i anlegget for å forebygge uhell og ulykker, og vil gi kvalifisert førstehjelp dersom uhell inntreffer.
  • Dusj og kroppsvask skal foretas før bruk av bassenget
  • Elever som ønsker å bade i langt tøy, som dekker hele kroppen, må vaske seg og iføre seg rent badetøy før de bruker bassenget
  • Kun tøy ment for badebruk kan brukes i bassenget