Informasjonsmøte vedrørende endringer av trinnstrukturen på Romsås-skolene

Romsås

Bystyret har vedtatt at trinnstrukturen på Romsås-skolene skal endres fra og med 1.8.2018:

Svarttjern skole 1. – 3.  trinn

Tiurleiken skole 4. - 7.   trinn

Bjøråsen skole  8. – 10. trinn

Foresatte inviteres til informasjonsmøte. 

Tid: 6.februar 2018, klokken 17.30 – 18.30.

Sted: Samlingssalen på Bjøråsen skole, Sverre Iversens vei 37. 

 

Vennlig hilsen

Skolelederne på Bjøråsen, Svarttjern og Tiurleiken skole