Bli med på gratis idrettsaktivitet

tiurhovedinngang1

Gjennom lek og moro får barna prøve ut innebandy, landhockey og fortball

Hvor og når foregår det?

Hver tirsdag fra 12. oktober til g med 7. desember kl. 14.45 - 15.45.

For hvem?

Alle elever på 5. trinn og 7. trinn på Tiurleiken skole. Barna blir fulgt av skolens assistenter rett etter skoleslutt til idrettsbanen.  Når aktiviteten er ferdig følges barna tilbake til skolen

Påmelding

Du kan melde på ditt barn til kontaktperson på Tiurleiken skole, Mohammed Abdi Ali; mohama2505@osloskolen.no og mobilnr. 41228241. Tilbudet er gratis.

Velkommen til trening hos oss

Infobrev Tiurleiken skole.pdf , Infobrev tiurleiken skole - english.pdf