Ny trinnstruktur på Romsåsskolene

Romsås

Svarttjern skole  1. – 3.  trinn

Tiurleiken skole  4. - 7.   trinn

Bjøråsen  skole   8.- 10.  trinn

 

Det bli innkalt til et informasjonsmøte for alle foreldre til elever på 1. - 7. trinn, 6. februar. Alle endringer trer i kraft fra 1.8.2018 for alle trinn. Vi skal lage en god plan for dette, slik at barna opplever denne omorganiseringen som trygg og god. Det vil kunne oppstå utfordringer som må løses underveis, derfor er vi avhengige av et tett og godt samarbeid mellom skolene og dere som foresatte.

Gevinstene av at Romsås "samles" fra 1. klasse mener vi er positivt for elevenes læring og utvikling, og for nærmiljøet her på Romsås.  

 

Mvh

Skolelederne på Svarttjern, Bjøråsen og Tiurleiken skole