Viktig informasjon, endring i elevenes timeplan.

k

Dette gjør vi for å dele skolens elever opp i to grupper i storefriminuttet. Elevene vil få bedre tilgang på fotballbane, basketballkurver og andre lekeapparater. Noen av klassene vil som følge av dette få endret sluttidspunktet på enkelte dager. Elevene vil få med seg de nye timeplanene hjem i morgen. Mvh Ledelsen på Tiurleiken skole