Timeplan

Timeplaner for den enkelte klasse blir utdelt via ranselpost og vil etterhvert bli publisert elektronisk på skolens hjemmeside under info for elever og foresatte.