Bli skoleklar! Kurs i norsk språk for skolestartere

I boksen "baser" ser du hvilke skoler kurset går på. Målgruppen er alle elever som skal begynne på 1. trinn på disse 14 skolene. Sommerskolen Oslo samarbeider tett med skolene om planleggingen og gjennomføringen av kurset.

Om kurset

  • Kurset er gratis, og alle elever som melder seg på får plass.
  • Det er kun barn som skal begynne på en av de 14 skolene som kan delta.
  • Kurset starter mandag 7. august og varer til og med fredag 18. august. Dagene varer fra kl. 09.00–15.00. Første skoledag er mandag 21. august.
  • Barna blir kjent med andre barn som de skal gå sammen med i 1. trinn. På kurset får barna være med på morsomme aktiviteter, lære mer norsk språk og bli kjent med hvordan det er å gå på skolen.

Påmelding

For å melde på må du ta kontakt med skolen som eleven skal begynne på. Siste frist for påmelding til kurset er fredag 9. juni.